Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Avgifter LSS-insatser

Här kan du läsa om aktuella avgifter för dig som har korttidsvistelse, korttidstillsyn eller daglig verksamhet enligt LSS. LSS-insatser är avgiftsfria, med det tillkommer avgifter för mat och boende.

Avgift för mat vid korttidsvistelse och korttidstillsyn

Du får betala en avgift för mat vid korttidsvistelse på korttidshem och familjehem.

•      Avgiften för mat vid korttidsvistelse för barn och ungdom är 10 kronor för frukost, 20 kronor för lunch och 20 kronor för middag.

•      Avgiften för mat vid korttidsvistelse för vuxen är 16 kronor för frukost, 32 kronor för lunch och 32 kronor för middag.

•      Kostnad för mat på familjehem är 50 kronor per dygn för ungdom. 

•      Kostnad för mat på familjehem är 80 kronor per dygn per vuxen.

Måltider i daglig verksamhet

Lunch inom dagligverksamhet kostar 60 kronor per måltid och faktureras direkt av leverantören, Blå Lågan.

Bostad med särskild service 

Du som bor i bostad med särskild service tecknar hyresavtal och betalar hyra för lägenheten. Du ansöker om bostadstillägg för personer med aktivitets- eller sjukersättning hos Försäkringskassan.

Avgiftsfria insatser

•      Avlösarservice

•      Ledsagarservice som inte ingår i hemtjänst.

•      Kontaktperson enligt LSS

Sidan senast uppdaterad