Borlänge kommuns logotyp

Bostad med särskild service

Läs mer om våra anpassade bostäder för dig som behöver extra stöd.

Gruppbostad

Gruppbostaden är till för personer som har ett omfattande behov av tillsyn och omsorg. Det finns tillgång till fast personal dygnet runt. En gruppbostad kan ligga i ett separat hus med lägenheter eller i ett hyreshus. I gruppbostaden finns i regel fyra-fem lägenheter. 

Servicebostad

En servicebostad innebär en fullvärdig lägenhet som finns tillsammans med andra servicebostäder. En personalgrupp ger den boende personligt stöd i den omfattning hon eller han behöver. De som bor i en servicebostad ska ha tillgång till en gemensamhetslokal.

I broschyren "Bostad med särskild service, enligt LSS" finns mer information om insatsen.

Broschyr-Bostad med särskild service, enligt LSS.pdfPDF

Boendeplan - Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.pdfPDF

Så ansöker du om insats