Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Bostad med särskild service

Läs mer om våra anpassade bostäder för dig som behöver extra stöd.

Gruppbostad

Gruppbostaden är till för personer som har ett omfattande behov av tillsyn och omsorg. Det finns tillgång till fast personal dygnet runt. En gruppbostad kan ligga i ett separat hus med lägenheter eller i ett hyreshus. I gruppbostaden finns i regel fyra-fem lägenheter.   

Servicebostad

En servicebostad innebär en fullvärdig lägenhet som finns tillsammans med andra servicebostäder. En personalgrupp ger den boende personligt stöd i den omfattning hon eller han behöver. De som bor i en servicebostad ska ha tillgång till en gemensamhetslokal.

Broschyr med mer information om insatsen Bostad med särskild service finns längst ner på denna sida.

Borlänge kommuns boenden med särskild service:

Gör en ansökan om insats

Se hur du ansöker om hjälp enligt lagen om stöd till funktionshindrade, LSS

Sidan senast uppdaterad