Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Daglig verksamhet

Här kan du läsa mer om Borlänge kommuns Dagliga verksamheter

Daglig verksamhet riktar sig till personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada enligt LSS personkrets 1 och 2.

Daglig verksamhet i Borlänge kommun har som mål att, varje person skall ha en individuell genomförandeplan, som kan ge meningsfull sysselsättning, erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället.

Athena

Athena är en liten Daglig verksamhets grupp där man arbetar med individuellt anpassade dagar.

Café Hällsjö

Café Hällsjö är en Daglig verksamhet som driver café, kiosk och lättare lunchservering.

Café Polisen

Café Polisen är en Daglig verksamhet enligt LSS som bakar och säljer fika till polisens kafferaster.

Fritid

Vi är en grupp som utför arbetsuppgifter åt Borlänge kommuns fritidsenhet.

Fritid Kvarnsveden

Vi är en grupp som på uppdrag av fritidsenheten sköter området på Kvarnsvedens IP

Fröjden

Fröjden är en Daglig verksamhet som har strukturerade individuella scheman.

Förrådet

Förrådet köper in varor som verksamheterna inom funktionshinderomsorgen sedan kan beställa.

Gammelgården

Gammelgården är en arbetsplats inom Daglig verksamhet där vi utför sysslor på gården efter säsong, oftast utomhus.

Hällsjö tvätt

Hällsjö tvätt är en mindre grupp inom Daglig verksamhet där cirka tre brukare arbetar varje dag.

IMEGA

IMEGA är en skapande verksamhet där man arbetar med färg, form, bild och textil. En del av det som tillverkas, säljs i Mysiga Butiken.

Katthemmet

Katthemmet är en mindre grupp inom Daglig verksamhet där det arbetar en handledare och cirka tre brukare.

Matjes Emils

Matjes Emils är en Daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten ansvarar för drift och skötsel av Matjes Emils gård.

Mediaverkstan

Reportage, film och informationsprodukter produceras här.

Mellsta

Verksamheten på Mellsta arbetar med olika uppgifter inom Mellsta Campings område.

Musik

Musikgruppen bedriver enskild musik och musik i grupp för brukare i de olika Dagliga verksamheterna.

Mysiga Butiken

Mysiga Butiken är en Daglig verksamhet enligt LSS som har en skapande inriktning.

NAV1

Vi arbetar med tre olika inriktningar.

Norra Backa

Verksamheten utför olika arbetsuppgifter i butiker/företag vid Norra Backa och Kupolens köpcentrum.

NTA

NTA står för Naturvetenskap, Teknik åt Alla.

Nyansen

Nyansen är en liten lugn Daglig verksamhets grupp där man arbetar i sin egen takt.

Picasso

Brukarna har autism eller autistiska drag vilket medför att vi arbetar efter en tydlig struktur.

Plogstigen

Plogstigen 8 D är en Daglig verksamhet som vänder sig till brukare som har behov av ett lite lugnare tempo.

Räddningstjänsten

Vi arbetar med enklare arbetsuppgifter på Räddningstjänsten

Sinnescentra Taktilen

Jobbar du inom Daglig verksamhet? Se hit!

Steget

Steget är en Daglig verksamhet som erbjuder brukare att prova olika praktikplatser innan en placering görs.

Utrekrytering

Borlänge kommun bedriver Daglig verksamhet, med Utrekrytering som en del av verksamheten.

Vega

Vega är en Daglig verksamhet som främst vänder sig till brukare som gillar montering och friskvård ute och inne.

Wallingården

Wallingården är en Daglig verksamhet där man arbetar utifrån varje persons förutsättningar och behov.

Åkershem

Verksamheten Servicegruppen arbetar och hjälper till på äldreboendet Åkershem.

Sidan senast uppdaterad