Borlänge kommuns logotyp

Sinnescentra Taktilen

Jobbar du inom Daglig verksamhet? Se hit!

Alla som har beslut på Daglig verksamhet LSS har möjlighet att boka våra rum måndag - fredag.

  • Spa
  • Vita rummet
  • Skogsrummet/musikrum
  • Upplevelserummet/bollhav,paletto, se länk till höger
  • Taktil massage
  • Svarta rummet/musikpuff

Här ges möjlighet att använda miljön som ett medel för att nå en djupare kontakt och nära samspel.