Borlänge kommuns logotyp

Steget

Steget är en Daglig verksamhet som erbjuder brukare att prova olika praktikplatser innan en placering görs.

Vi gör en kartläggning tillsammans med brukaren under fyra till sex tillfällen.

Steget tittar då på tidigare erfarenhet, styrkor, svagheter och eventuella anpassningar.

Uppföljningar sker efter varje praktikplats så att brukaren får en arbetsplats utifrån sina förutsättningar.