Borlänge kommuns logotyp

Utrekrytering

Borlänge kommun bedriver Daglig verksamhet, med Utrekrytering som en del av verksamheten.

Utrekryteringen arbetar för att personer med beslut på Daglig verksamhet enligt LSS ska få erbjudande om en sysselsättning.

Vi erbjuder sysselsättning inom Bas verksamhet, Företagsverksamhet, eller Enskild plats på företag.

Utrekrytering finns i hela kommunen med placering i vår egen kommunala Dagliga verksamhet, privata företag, föreningar och kommunala förvaltningar.

Syftet är att bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktigheten i samhället.

Det övergripande målet bör vara att om möjligt utveckla den enskildes förutsättning till arbete.

Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap.

Arbetskonsulenterna arbetar bl.a. med:

  • Kartläggning på individnivå
  • Studiebesök/praktik
  • Uppföljning/besök
  • Handledning på arbetsplatsen

Blanketter/tidrapporter för utskrift