Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Kontaktperson

Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en kompis/medmänniska, en vän att umgås med. När och var ni träffas och vad ni gör, bestämmer ni två tillsammans. Det kan handla om att gå på bio, gå ut att äta eller fika, promenera, baka tillsammans m.m. Det är viktigt att ni trivs tillsammans och har förtroende för varandra. En ansökan om kontaktperson gör du till kommunens biståndshandläggare. En behovsbedömning görs sedan utifrån behov och lagrum.

Kontaktperson kostar inget för dig som beviljas insatsen, förutom dina personliga kostnader som till exempel inträden.

Sidan senast uppdaterad