Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Gästis
Mats Knuts väg 28
Telefon: 0243 - 663 31
Fax: 0243 - 66313
Gyllebo korttidshem
Gyllehemsvägen 2
Telefon: 0243 - 740 39
Fax: 0243 - 665 43
Skräddarbo korttidshem
Pilt Jans väg 47
Telefon: 0243-663 14
Dela sidan på sociala medier

Korttidstillsyn, korttidsvistelse

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS

Korttidstillsyn kan beviljas till skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning och som har föräldrar som studerar eller förvärvsarbetar.

Korttidstillsynen fungerar som andra fritids men är anpassat till ungdomarnas förutsättningar och behov. Tillsynen erbjuds före och efter skoldagen samt under skollov.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS

Korttidsvistelse innebär att ett barn, ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning får möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga, möjlighet till avlastning. Korttidsvistelse erbjuds i form av korttidshem/korttidsboende, stödfamilj eller som lägervistelse.

Korttidsvistelse erbjuds i en hemlik miljö för barn, ungdomar och vuxna och beviljas i antal dygn per kalendermånad. En individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid.

Korttidsvistelse kostar inget för dig som beviljas hjälp, men matavgift tillkommer.

Korttidshem

Borlänge kommun har tre stycken korttidshem för barn, ungdomar och vuxna. Du hittar kontaktuppgifter via kontaktfliken överst på sidan. 

Gästhemmet

Gästhemmet vänder sig till ungdomar/vuxna från 12 år och uppåt. Gästhemmet kan ta emot fyra gäster per dygn.

Gyllebo

Gyllebo korttidshem vänder sig till barn/ungdomar från 6 år och uppåt. Gyllebo kan ta emot upp till fyra barn/ungdomar per dygn.

Skräddarbo

Skräddarbo korttidshem är en verksamhet som vänder sig till barn mellan 6-12 år. Skräddarbo kan ta emot upp till fyra barn per dygn.

 Bildgalleri, korttidshem:

Sidan senast uppdaterad