Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Ledsagarservice

Som funktionsnedsatt kan du ansöka om ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviteter utanför hemmet. Den som har en funktionsnedsättning och behöver hjälp att ta sig till olika typer av aktiviteter kan ha rätt till ledsagarservice. Tillsammans med en ledsagare kan du till exempel delta i fritidsaktiviteter, gå på teater, besöka vänner eller bara promenera. Ledsagarservicen ska vara individuellt utformad och vara ett personligt stöd. En ansökan om ledsagarservice gör du hos kommunens biståndshandläggare. En behovsbedömning görs sedan utifrån behov och lagrum.

För er som arbetar som ledsagare eller avlösare. Här hittar ni lathunden för digital tidrapportering samt länk till appen Heroma Min tid.

 

Sidan senast uppdaterad