Borlänge kommuns logotyp

För externa bolag

Här finns information för assistansanordnare som söker skälig ersättning, ytterligare ersättning och merkostnader sjuklön. För frågor gällande beslut om assistans, kontakta LSS-handläggare på biståndsenheten.

Ansökan om ersättning skickas till:

Borlänge kommun, Funktionshinderomsorgen 2 
Tunagatan 44, plan 3
784 33 Borlänge

Vid frågor, kontakta:

personligassistans@borlange.se