Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

För externa bolag

Här finns information för dig som arbetar i externa bolag med Personlig assistans

Skälig ersättning

Skälig ersättning: Information kring ekonomisk ersättning för personlig assistans enligt 9 § 2.

Merkostnad sjuklön

Information kring ekonomisk ersättning för merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk enligt 9 § 2 LSS. Enligt lag har kommunen skyldighet att antingen tillhandahålla vikarie eller att svara för ekonomiskt stöd, dvs den faktiska merkostnad som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och då en vikarie (annan än kommunens) måste utföra assistansen.

Ytterligare ersättning

Ytterligare ersättning: Information kring ekonomisk ersättning för ytterligare kostnader än angiven ersättnings nivå.

Sidan senast uppdaterad