Borlänge kommuns logotyp

Ansökan om ersättning till följd av covid-19

Assistansanordnare kan ansöka om ersättning för extra kostnader till följd av covid-19. Detta görs som en del av de ordinarie ansökningarna för skälig och ytterligare ersättning.

Ange i de ordinarie ansökningarna om det handlar om extra kostnader på
grund av covid-19.

Vi hanterar enbart ansökningar som avser personlig assistans
enligt LSS, beslutad av kommunens biståndsbedömare.

Socialstyrelsens information om statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats.