Borlänge kommuns logotyp

Skälig ersättning

Skälig ersättning: Information kring ekonomisk ersättning för personlig assistans enligt 9 § 2.

Ny rutin från och med 1 september 2017

ERSÄTTNING PERSONLIG ASSISTANS ENLIGT 9 § 2 LSS-INFORMATION & VILLKOR

I förarbetena till lagstiftningen och rättspraxis framgår bland annat att kommunen svarar för ekonomiskt stöd för faktiska och skäliga kostnader, det vill säga normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader, för att utföra assistansen om den enskilde inte väljer kommunen som assistansanordnare. 

Ersättning för personlig assistans lämnas endast under förutsättning att den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent lämnar uppgifter som visar den arbetstid som en assistent har arbetat hos en assistansberättigad. Uppgifterna ska lämnas månadsvis i efterhand. (LSS 9d §)

Att tänka på när du ansöker

Blanketterna ska vara oss tillhanda senast den 10:e i månaden efter utförd assistans, för att utbetalning ska kunna ske.

Sammanställningsblanketten för yrkande av ersättning av personlig assistans hittar du längst ner på sidan. 

Tidsredovisning för utförd assistans ska bifogas som underlag.

Om du är ny assistansanordnare och ska skicka in ansökan, fyll också i blanketten "begäran om betalningsmottagare".

Blanketten skickas senast i samband med sammanställningen och tidsredovisningen för den månad det gäller.

Blankett anmälan från arbetsgivare (33 KB, docx)Word

Blankett begäran om betalningsmottagare (57 KB, docx)Word

Rutin för utbetalning av assistans ersättning Borlänge kommun (544 KB, pdf)PDF

Sammanställningsblankett (49 KB, docx)Word