Borlänge kommuns logotyp

Ytterligare ersättning

Ytterligare ersättning: Information kring ekonomisk ersättning för ytterligare kostnader än angiven ersättningsnivå.

Ansökan om ytterligare ersättning 9 § 2 LSS

Har ni haft ytterligare kostnader än angiven ersättningsnivå ska en ansökan göras på kommunens blankett "Begäran om ytterligare ersättning för personlig assistans" som du finner längst ner på sidan.

Blanketten ska vara korrekt ifylld och underlag för merkostnader ska bifogas.

I ansökan skall anges den faktiska kostnaden ni haft för assistansen under ansökt period:

  • Lön och lönebikostnader (till exempel grundlön och lagstadgade sociala avgifter). Fyll i total lönekostnad för avräkningsperioden. Dela summan med det antal timmar som assistansen har utförts.
  • Lön i form av OB-ersättning. Fyll i kostnad för obekväm arbetstid ni har haft för perioden. Dela summan med det antal timmar som assistansen har utförts. Lönebeskedet ska bifogas som underlag för att styrka det yrkade beloppet.
  • Assistans-personalomkostnader/Arbetsmiljöinsatser (till exempel arbetskläder, inträdesavgifter och liknande, samt företagshälsovård, friskvård och personalengagemang som är kostnader för att stärka en god arbetsmiljö för assistenterna)
    Här redovisas periodens kostnader för till exempel arbetskläder. Dela summan med det antal timmar som assistansen har utförs (till exempel företagshälsovård, friskvård och personalengagemang). Fyll i periodens kostnader och för assistans-,personalomkostnader/arbetsinsatser dela med det antal timmar som assistansen har utförts.
  • Utbildningskostnader (till exempel kostnader för fortbildning och handledning av personal). Fyll i periodens kostnader för utbildning och dela med det antal timmar som assistansen har utförts.
  • Administration (till exempel kostnader för inventarier och reseersättning). Fyll i periodens kostnader för administration och dela med antal timmar som assistansen har utförts.

Ansökan om ytterligare ersättning skickas till:

Borlänge kommun
Biståndsenheten
781 81 Borlänge