Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Ytterligare ersättning

Ytterligare ersättning: Information kring ekonomisk ersättning för ytterligare kostnader än angiven ersättnings nivå.

Ansökan om ytterligare ersättning 9 § 2 LSS

Har ni haft ytterligare kostnader än angiven ersättningsnivå ska en ansökan göras på kommunens blankett Begäran om ytterligare ersättning för personlig assistans som du finner längst ner på sidan.

Blanketten skall vara korrekt ifylld och underlag för merkostnader skall bifogas

I ansökan skall anges den faktiska kostnaden ni haft för assistansen under ansökt period:

  • Lön och lönebikostnader(är till exempel grundlön och lagstadgade sociala avgifter). Fyll i total lönekostnad för avräkningsperioden. Dela summan med det antal timmar som assistansen har utförts.
  • Lön i form av OB ersättning. Fyll i kostnad för obekväm arbetstid ni har haft för perioden. Dela summan med det antal timmar som assistansen har utförts. Lönebeskedet ska bifogas som underlag för att styrka det yrkade beloppet.
  • Assistans-personalomkostnader/Arbetsmiljöinsatser(är till exempel arbetskläder, inträdesavgifter och liknande, är till exempel företagshälsovård, friskvård och personalengagemang, är kostnader för att stärka en god arbetsmiljö för assistenterna). Här redovisas periodens kostnader för till exempel arbetskläder. Dela summan med det antal timmar som assistansen har utförs (är till exempel företagshälsovård, friskvård och personalengagemang). Fyll i periodens kostnader och för assistans-,personalomkostnader/arbetsinsatser dela med det antal timmar som assistansen har utförts.
  • Utbildningskostnader(är till exempel kostnader för fortbildning och handledning av personal). Fyll i periodens kostnader för utbildning och dela med det antal timmar som assistansen har utförts.
  • Administration(är till exempel kostnader för inventarier och reseersättning). Fyll i periodens kostnader för administration och dela med antal timmar som assistansen har utförts.

Ansökan om ytterligare ersättning skickas till:

Borlänge kommun

Biståndsenheten

781 81 Borlänge.

Beräkningsmodeller

Beräkning av ytterligare ersättningen görs i beräkningskalkylerna nedan. 

                             

Sidan senast uppdaterad