Borlänge kommun

Avgifter LSS-insatser

Här kan du läsa om aktuella avgifter för dig som har korttidsvistelse, korttidstillsyn eller Daglig verksamhet enligt LSS.

LSS-insatser är avgiftsfria, med det tillkommer avgifter för mat och boende.

Avgift för mat vid korttidsvistelse och korttidstillsyn

Du får betala en avgift för mat vid korttidsvistelse på korttidshem och familjehem.

  • Avgiften för mat vid korttidsvistelse för barn upp till 12 år är 10 kronor för frukost, 20 kronor för lunch och 20 kronor för middag.
  • Avgiften för mat vid korttidsvistelse för ungdom mellan 13 och 17 år är 14 kronor för frukost, 28 kronor för lunch och 28 kronor för middag.
  • Avgiften för mat vid korttidsvistelse för vuxen är 16 kronor för frukost, 32 kronor för lunch och 32 kronor för middag.
  • Kostnad för mat på familjehem är 50 kronor per dygn för ungdom. 
  • Kostnad för mat på familjehem är 80 kronor per dygn per vuxen.

Måltider i daglig verksamhet

Lunch inom Daglig verksamhet kostar 65 kronor per måltid och faktureras direkt av leverantören, Blå Lågan.

Bostad med särskild service 

Du som bor i bostad med särskild service tecknar hyresavtal och betalar hyra för lägenheten. Du ansöker om bostadstillägg för personer med aktivitets- eller sjukersättning hos Försäkringskassan.

Avgiftsfria insatser

•  Avlösarservice

•  Ledsagarservice som inte ingår i hemtjänst.

•  Kontaktperson enligt LSS