Borlänge kommuns logotyp

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice riktar sig till dig som har barn med stora funktionshinder. DU kan ansöka om avlösarservice för att få egen tid och/eller då du gör aktiviteter med syskon.

Avlösarservice innebär att en avlösare tillfälligt tar över omvårdnaden av ditt barn. Som förälder får du då möjlighet att hinna med syskon och aktiviteter som de annars har svårt att göra. En ansökan om avlösarservice gör du hos kommunens biståndshandläggare. En behovsbedömning görs sedan utifrån behov och lagrum.

Avlösarservice kostar inget för dig som beviljas hjälp.

Ansöka om insats