Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Nu söker vi en stödfamilj till en tonårskille

En stödfamilj tar emot ett barn eller ungdom i det egna hemmet några dygn per månad. Genom stödfamiljen får familjen avlastning och barnet får miljöombyte och träning i sociala situationer. Möjligheten att bygga nära relationer utanför familjen är speciellt värdefull när funktionsnedsättningen gör att det är svårare att umgås med andra människor.

Vi söker nu en aktiv kontaktfamilj/stödfamilj till en lugn kille på 16 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och tvångssyndrom.

Familjen vi söker har ett öppet sinne för att möta personer med funktionsvariation. Önskvärt med kunskap om och eller erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och tvångssyndrom. Familjen behöver vara ett stöd utifrån den enskildes funktionsnedsättningar samt kunna motivera till aktivitet, vara rak och tydlig men samtidigt lättsam och trevlig.

Familjen kan bestå av ett par eller ensamstående. Önskvärt att det inte finns minderåriga barn i familjen.

Omfattning 3 dygn per månad.

Känner du att detta skulle passa dig? Är du villig att avsätta lite tid någon gång i månaden?