Borlänge kommun

Frostbo servicebostad

Adress: Frostmors väg 3

Beskrivning av boendet: Bostad för personer som beviljats boende enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Boendestandard: Två rum och kök mellan 52,4 - 58 kvadratmeter. Det finns gemensamhets- och personalutrymme i en lägenhet om fyra rum och kök, där kontor, samtal/spelrum, jourrum och vardagsrum ingår.

Hyreskontrakt: Tunabyggen

Personal: Tillgång till personal dygnet runt

Antal platser: 8 platser

Frostbo gruppbostad

Telefon: 0243-746 37