Borlänge kommun

Daglig verksamhet

Här kan du läsa mer om Borlänge kommuns dagliga verksamheter.

Daglig verksamhet riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism, autismliknande tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada enligt LSS personkrets 1 och 2.

Daglig verksamhet i Borlänge kommun har som mål att varje person ska ha en individuell genomförandeplan som kan ge meningsfull sysselsättning samt erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället.

Ansöka om insats

Dagliga verksamheter i alfabetisk ordning