Borlänge kommun

Fasaden på Åkershem.

Åkershem

Verksamheten Servicegruppen arbetar och hjälper till på äldreboendet Åkershem.

Detta är något av det vi gör:

  • Hämta och sortera sopor, tvätt, tomglas och deponi.
  • Städa ute runt huset.
  • Torrmoppa förråd.
  • Enklare vaktmästarsysslor.
  • Ta emot varutransporter samt leverera/packa upp dessa.
  • Slänga kartonger.
  • Diska, stryka.

Kontakt
Besöksadress: Åkermansgatan 12
E-post: akershem.lss@borlange.se
Telefon: 0243-663 41