Borlänge kommun

Kvarnsvedens fotbollsplan.

Fritid Kvarnsveden

Vi är en grupp som på uppdrag av fritidsenheten sköter området på Kvarnsvedens IP.

Vi utför diverse vaktmästarsysslor. Vi håller rent och snyggt på idrottsplatsen.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Klippa gräs
  • Plocka skräp
  • Målningsarbete
  • Röjningsarbete

Kontakt
Besöksadress: Blomsterstigen 2
E-post: fritid.kv.lss@borlange.se
Telefon: 0243-648 08