Borlänge kommuns logotyp

Hantverkargatan

På Hantverkargatan har vi tre dagliga verksamheter.

Förrådet

Förrådet köper in varor som verksamheterna inom funktionshinderomsorgen sedan kan beställa.

Verksamheterna kan till exempel beställa:

  • Pennor, block
  • Diskmedel, tvättmedel
  • Papper, handskar
  • Kaffe, te 

Förrådets öppettider är:
måndag -fredag 8.00-15.00

Kontakt

Besöksadress: Hantverkargatan 14
E-post: forradet.lss@borlange.se
Telefon: 0243-744 49

NTA

NTA står för Naturvetenskap, Teknik åt Alla.

Skolorna i Borlänge kommun beställer arbetsmaterial till olika skolämnen.

NTA-verksamheten tar emot beställningarna och packar materialet i lådor som sedan AME kör ut till skolorna.

Verksamheten utför även montering och packningsarbete åt Falu Plast.

Kontakt

Besöksadress: Hantverkargatan 14
E-post: nta.lss@borlange.se
Telefon: 0243-660 17

Steget

Steget är en Daglig verksamhet som erbjuder brukare att prova olika praktikplatser innan en placering görs.

Vi gör en kartläggning tillsammans med brukaren under fyra till sex tillfällen.

Steget tittar då på tidigare erfarenhet, styrkor, svagheter och eventuella anpassningar.

Uppföljningar sker efter varje praktikplats så att brukaren får en arbetsplats utifrån sina förutsättningar.

Kontakt
Besöksadress: Hantverkargatan 14
E-post: steget.lss@borlange.se
Telefon: 0243-663 45