Borlänge kommuns logotyp

Utrekrytering

Borlänge kommun bedriver Daglig verksamhet, med Utrekrytering som en del av verksamheten.

  • Utrekryteringen arbetar för att personer med beslut på Daglig verksamhet enligt LSS ska få erbjudande om en sysselsättning.
  • Vi erbjuder sysselsättning inom Bas verksamhet, Företagsverksamhet, eller Enskild plats på företag.
  • Utrekrytering finns i hela kommunen med placering i vår egen kommunala dagliga verksamhet, privata företag, föreningar och kommunala förvaltningar.
  • Syftet är att bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktigheten i samhället.
  • Det övergripande målet är att, om möjligt, utveckla den enskildes förutsättning till arbete.
  • Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap.

Arbetskonsulenterna arbetar bland annat med:

  • Kartläggning på individnivå
  • Studiebesök/praktik
  • Uppföljning/besök
  • Handledning på arbetsplatsen

Blanketter/tidrapporter för utskrift

202

2024