Borlänge kommuns logotyp

Korttidstillsyn, korttidsvistelse

Den som har en omfattande funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagen är att ge människor stöd att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, vars föräldrar studerar eller förvärvsarbetar, kan beviljas korttidstillsyn.

Korttidstillsynen fungerar som andra fritids men är anpassat till ungdomarnas förutsättningar och behov. Tillsynen erbjuds före och efter skoldagen samt under skollov.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att ett barn, ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning får möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga, möjlighet till avlastning. Korttidsvistelse erbjuds i form av korttidshem, stödfamilj eller som lägervistelse.

Korttidsvistelse erbjuds i en hemlik miljö för barn, ungdomar och vuxna och beviljas för ett visst antal dygn per kalendermånad. En individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid.

Korttidsvistelse kostar inget för den som beviljas hjälp, men matavgift tillkommer.

Ansöka om insats

Korttidshem

Borlänge kommun har tre korttidshem för barn, ungdomar och vuxna; Gästhemmet, Märtabo och Skräddarbo.

Bild på verksamheten Gästhemmet

Gästhemmet

Gästhemmet vänder sig till vuxna och ungdomar från 12 år och uppåt. Gästhemmet kan ta emot fyra gäster per dygn.

Gästhemmet
Tel: 0243-663 31
E-post: gasthemmet@borlange.se

Bild på verksamheten Märtabo

Märtabo

Märtabo korttidshem vänder sig till barn/ungdomar från 6 år och uppåt. Märtabo kan ta emot upp 4-6 barn/ungdomar per dygn.

Märtabo korttidshem
Tel: 0243-740 39
E-post: martabo@borlange.se

Bild på Skräddarbo korttidshem. Vitt enplanshus med staket framför.

Skräddarbo

Skräddarbo korttidshem är en verksamhet som vänder sig till barn mellan 6-12 år. Skräddarbo kan ta emot upp till fyra barn per dygn.

Skräddarbo korttidshem
Tel: 0243-663 14
E-post: skraddarbo@borlange.se