Borlänge kommuns logotyp

Korttidstillsyn, korttidsvistelse

Den som har en omfattande funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagen är att ge människor stöd att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är en LSS-insats för skolungdomar mellan 13 och 21 år som har en funktionsvariation.

Syfte med insatsen

Skolungdomar i åldrarna 13-21 år som ingår i en personkrets enligt LSS, kan beviljas korttidstillsyn. Du söker insatsen via kommunens biståndsenhet. Insatsen korttidstillsyn fungerar som andra fritidshem men är anpassat till ungdomarnas förutsättningar och behov. Tillsynen erbjuds före och efter skoldagen samt under skollov.

Beskrivning av verksamheten

Du som blir beviljad korttidstillsyn är välkommen till oss på Källan eller Regnbågens fritids. Här bedriver Borlänge kommun den huvudsakliga fritidsverksamheten för insatsen korttidstillsyn. Vid behov kan insatsen verkställas under andra former.

Vi utformar varje ungdoms fritidsstund utifrån dennes behov, önskemål och förutsättningar. Hos oss har du möjlighet att utforska dina intressen, utvecklas utifrån individuellt uppsatta mål, umgås med andra ungdomar, prova nya saker eller bara koppla av om det är vad du önskar och vill. Hos oss är självbestämmande och individens behov i centrum.

Kontakt

Källans fritids LSS
Adress: Thenstedtsgatan 2
Telefonnummer: 0243-66568

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att ett barn, ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning får möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga, möjlighet till avlastning. Korttidsvistelse erbjuds i form av korttidshem, stödfamilj eller som lägervistelse.

Korttidsvistelse erbjuds i en hemlik miljö för barn, ungdomar och vuxna och beviljas för ett visst antal dygn per kalendermånad. En individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid.

Korttidsvistelse kostar inget för den som beviljas hjälp, men matavgift tillkommer.

Ansöka om insats

Korttidshem

Borlänge kommun har tre korttidshem för barn, ungdomar och vuxna; Gästhemmet, Märtabo och Skräddarbo.

Bild på verksamheten Gästhemmet

Gästhemmet

Gästhemmet vänder sig till vuxna och ungdomar från 12 år och uppåt. Gästhemmet kan ta emot fyra gäster per dygn.

Gästhemmet
Tel: 0243-663 31
E-post: gasthemmet@borlange.se

Bild på verksamheten Märtabo

Märtabo

Märtabo korttidshem vänder sig till barn/ungdomar från 6 år och uppåt. Märtabo kan ta emot upp 4-6 barn/ungdomar per dygn.

Märtabo korttidshem
Tel: 0243-740 39
E-post: martabo@borlange.se

Bild på Skräddarbo korttidshem. Vitt enplanshus med staket framför.

Skräddarbo

Skräddarbo korttidshem är en verksamhet som vänder sig till barn mellan 6-12 år. Skräddarbo kan ta emot upp till fyra barn per dygn.

Skräddarbo korttidshem
Tel: 0243-663 14
E-post: skraddarbo@borlange.se