Borlänge kommuns logotyp

Ledsagarservice

Som funktionsnedsatt kan du ansöka om ledsagarservice, en insats knuten till aktiviteter utanför hemmet.

Du som har en funktionsnedsättning och behöver hjälp att ta dig till olika typer av aktiviteter kan ha rätt till ledsagarservice. Tillsammans med en ledsagare kan du till exempel delta i fritidsaktiviteter, gå på teater, besöka vänner eller bara promenera.

Ledsagarservicen ska vara individuellt utformad och vara ett personligt stöd. En ansökan om ledsagarservice gör du hos kommunens biståndshandläggare. En behovsbedömning görs sedan utifrån behov och lagrum.

Ansöka om insats