Borlänge kommuns logotyp

Personlig assistans

Om du på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning behöver hjälp med dina grundläggande behov kan du ha rätt till personlig assistans.
Personlig assistans kan ges om du behöver stödet i din dagliga livsföring och om behovet inte är tillgodosett på annat sätt.
Den personliga assistansen ska ge dig ökade möjligheter till ett självständigt liv.

Till de grundläggande behoven räknas:

  • andning,
  • personlig hygien,
  • måltider,
  • av- och påklädning,
  • kommunikation med andra,
  • stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom, och
  • stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.

Om du bedöms ha behov av personlig assistans för dina grundläggande behov har du även rätt till personlig assistans för andra personliga behov, om hjälpen behövs för att du ska kunna få goda levnadsvillkor.

För att kunna få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan du fyller 66 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte utökas

Broschyr Stöd och service enligt LSS.pdf Pdf, 221.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker du?

I länken ”Ansöka om insats” nedan hittar du information om hur du går tillväga när du ansöker om insatser enligt LSS.

Ansöka om insats

Utförare av assistans

Förutom kommunen finns det idag även många privata företag som utför personlig assistans. Du som har rätt till personlig assistans kan själv avgöra vem som ska utföra assistansen genom att:

  • Själv anordna assistansen genom att anställa assistenter
  • Ge uppdraget till Borlänge kommun att anordna assistansen
  • Vända dig till ett privat företag eller kooperativ för att få hjälp att anordna assistansen.

Socialstyrelsens stöd för dig som arbetar inom funktionshinderområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

assistanskoll.se Länk till annan webbplats.

Externa bolag

För externa bolag finns en egen sida där information, dokument och blanketter hittas.