Borlänge kommuns logotyp

Personlig assistans

Du som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med dina grundläggande behov kan ha rätt till personlig assistans. Den personliga assistansen ska ge dig ökade möjligheter till ett självständigt liv.

Till de grundläggande behoven räknas:

  • hjälp med personlig hygien
  • hjälp vid måltider
  • att klä av och på sig
  • att kommunicera med andra
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionsnedsatta

Du som har behov av personlig assistans för dina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan du fyller 65 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte utökas.

Broschyr Stöd och service enligt LSS.pdf Pdf, 221.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker du?

I länken ”Ansöka om insats” nedan hittar du information om hur du går tillväga när du ansöker om insatser enligt LSS.

Ansöka om insats

Utförare av assistans

Förutom kommunen finns det idag även många privata företag som utför personlig assistans. Du som har rätt till personlig assistans kan själv avgöra vem som ska utföra assistansen genom att:

  • Själv anordna assistansen genom att anställa assistenter
  • Ge uppdraget till Borlänge kommun att anordna assistansen
  • Vända dig till ett privat företag eller kooperativ för att få hjälp att anordna assistansen.

Socialstyrelsens stöd för dig som arbetar inom funktionshinderområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

assistanskoll.se Länk till annan webbplats.

Externa bolag

För externa bolag finns en egen sida där information, dokument och blanketter hittas.