Borlänge kommun

För externa bolag

Här finns information för assistansanordnare som söker skälig ersättning, ytterligare ersättning och merkostnader sjuklön. För frågor gällande beslut om assistans, kontakta LSS-handläggare på biståndsenheten.

Att tänka på när du ansöker

Handlingar som efterfrågas:

  • Avtal mellan brukare och anordnare
  • Betalningsmottagare (vid ny anordnare) – Anges på ”Blankett - Uppgifter om betalningsmottagare”
  • Uppgifter om personlig assistent – Lämnas på ”Blankett - Anmälan om arbetstagare"
  • Tidsredovisning
  • Tillstånd från IVO
  • Fullmakt

Blankett - Uppgifter om betalningsmottagare Word, 62.1 kB.

Blankett - Anmälan om arbetstagare Word, 30 kB.

Redovisning och efterfrågat underlag lämnas månadsvis i efterhand. Ansökan ska vara Borlänge kommun tillhanda på avsedda blanketter. Vid betydande brister i redovisning kan kommunen komma att underrätta IVO.

Ersättning för personlig assistans lämnas endast under förutsättning att den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig assistent lämnar uppgifter som visar den arbetstid som en assistent har arbetat hos en assistansberättigad.

Det utbetalas inget ekonomiskt stöd för timmar som överstiger beviljade timmar, Borlänge kommun gör kontinuerliga avstämningar.

För att utbetalning ska kunna ske behöver Borlänge kommun ha efterfrågat och komplett underlag. Andra redovisningskrav än de som hör till ansökan kan förekomma vid behov. Ansökningar som inte är kompletta för handläggning återsänds med information gällande vilken information som saknas i ansökan.

Om behovet av assistans skulle förändras kontaktas LSS-handläggare på biståndsenheten.

Om Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning för samma tid som ersättning betalats ut av Borlänge kommun ska ersättningen snarast återbetalas till kommunen.

Ansökan om ersättning skickas till:

Borlänge kommun, Funktionshinderomsorgen 2 
Tunagatan 44, plan 3
784 33 Borlänge

Vid frågor, kontakta:

personligassistans@borlange.se