Borlänge kommuns logotyp

Merkostnad sjuklön

Information kring ekonomisk ersättning för merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk enligt 9 § 2 LSS.

Ansökan merkostnad vid sjukdom

Finns merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk ska en ansökan om utbetalning av merkostnader för sjuklön enligt 9 § 2 LSS göras.

Borlänge kommun ersätter inte kostnader för perioder efter den sjunde sjukdagen där läkarintyg saknas. För att styrka frånvaron och rätten till ekonomisk ersättning krävs en kopia av läkarintyg från den åttonde sjukdagen. Orsak till sjukskrivningen kan utelämnas då vi endast behöver tidsperiod och vem som är sjukskriven.

Till ansökan om utbetalning av merkostnader ska även kopia av schema bifogas där det klart framgår vad som är vikarietid respektive ordinarie arbetstid.

Beräkning av merkostnad för sjuklön görs på särskild blankett som bifogas ansökan.

Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 Word, 61.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjuklöneberäkning med karensavdrag Excel, 65.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ersättning skickas till:

Borlänge kommun, Funktionshinderomsorgen 2 
Tunagatan 44, plan 3
784 33 Borlänge

Vid frågor, kontakta:

personligassistans@borlange.se