Borlänge kommuns logotyp

Gifta sig, partnerskap

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrkbröllop. Vill ni gifta er borgerligt, kontakta en vigselförrättare för tidsbokning och information.

Innan ni kontaktar Borlänge kommuns vigselförrättare för bokning av tid, ansök om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning innebär att skatteverket undersöker om det finns lagligt hinder för att ni gifter er.

De intyg ni får av Skatteverket när hindersprövningen är klar kallas ”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel”. Lämna dessa till vigselförrättaren senast en vecka innan vigseln.

Anlita två myndiga vittnen som närvarar vid vigseln. Lämna deras namn och adress till vigselförrättaren senast en vecka före vigseln.

Ta med legitimation till vigseln.

Efter vigseln får ni ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket (som ansvarar för folkbokföringen) om vigseln.

Så går vigseln till

Vigseln förrättas enligt ett särskilt formulär. Det finns i två versioner, en mycket kort och en som är något längre. Inför vigseln frågar vigselförrättaren vilken version ni vill ha.

Plats och kostnad

När vigseln förrättas av Borlänge kommuns vigselförrättare sker det oftast i gamla stadshuset och är då kostnadsfri. Vill ni vigas på annan plats, prata med vigselförrättaren.

Via länken nedan hittar du kontaktuppgifter till vigselförrättare.

Vill ni gifta er kyrkligt?

Om ni vill gifta er i kyrkan, ta kontakt med kyrkans (där ni vill gifta er) pastorsexpedition.

Vigselförrättare borgerlig vigsel i Borlänge kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.