Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Överförmyndare i samverkan
0243-666 44 (07:30-16:15)
Postadress: Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Humanistgatan 2 b, 781 70 Borlänge (endast bokade besök)
Dela sidan på sociala medier

God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller förvaltare är ombud för en person som behöver hjälp med att bevaka sina ekonomiska, rättsliga eller personliga intressen. Kommunerna Borlänge, Ludvika, Falun, Gagnef, Säter och Smedjebacken samverkar i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet. Kontoret finns i Borlänge.

Vanliga frågor och svar

Senaste nytt

Just nu pågår ombyggnationer av huset Tenoren där vi har vårt kontor. Det innebär att vår entré och vår brevlåda kommer flyttas tillfälligt under en period. Vår tillfälliga entré kommer vara på samma sida av huset som vår nuvarande entré.

Granskningen av årsräkningar

Vi har granskat färdigt 98 % av årsräkningarna. Alla inkomna årsräkningar är under pågående granskning eller har granskats färdigt.  

Nyheter hos Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen

Den 1 november 2017 kommer Borlänge kommun att öppna ett servicecenter. På servicecentret kommer det att sitta kommunvägledare som besvarar alla frågor som kommer in per telefon till kommunen. Frågor som de inte kan besvara kommer de att hänvisa vidare till rätt verksamhet och rätt person.

Målet med servicecentret är att ge en ökad service och ökad tillgänglighet.

Servicecenter svarar på frågor mellan 8.00-16.30 alla vardagar. Detta innebär att när ni ringer vårt telefonnummer 0243-666 44 kopplas samtalet direkt till servicecenter. De frågor som servicecenter inte kan hjälpa er med kommer att skickas vidare som ett ärende till oss. Vi fördelar ut ärendet till respektive handläggare som återkommer med svar så snart det är möjligt. 

E-postbrevlådan, ois@borlange.se, bevakas av Överförmyndare i samverkan som vanligt.

Observera att när en handläggare från Överförmyndare i samverkan ringer så syns numera telefonnumret 0243-759 00. Ringer man tillbaka på det telefonnumret kommer man till servicecenter.

Vad är en god man, förvaltare och förmyndare?

Mer om god man, förvaltare och förmyndare.

God man

En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller rättigheter och levnadssituation. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov.

Förvaltare

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som används när en person inte kan vårda sig själv eller sin egendom och ett godmanskap inte är tillräckligt.

Ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem.

Förmyndarskap för minderåriga

Vissa åtgärder som den som är förmyndare företar för ett barns räkning kräver alltid överförmyndarens samtycke.

Årsräkningar

Årsräkningen ska lämnas in till överförmyndaren före 1:a mars varje år. Den ska avse förvaltningen under kalenderåret innan.

Arvoden

Kommunfullmäktige i varje kommun bestämmer nivån på arvodet utifrån riktlinjer från SKL Sveriges kommuner och landsting

Blanketter

Här hittar du blanketter som hör till Överförmyndare i samverkan.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse om att bli god man.

Rollkoll

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit fram två bra informationshäften kring ställföreträdarskap som heter ”rollkoll”.

Sidan senast uppdaterad