Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Överförmyndare i samverkan
0243-666 44 (07:30-16:15)
Postadress: Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Humanistgatan 2 b, 781 70 Borlänge (endast bokade besök)
Dela sidan på sociala medier

Intresseanmälan

Intresseanmälan för dig som är intresserad av att få veta mer om uppdrag som god man eller förvaltare för personer över 18 år. Även du som redan har uppdrag och är intresserad av att åta dig ett till uppdrag kan fylla i denna intresseanmälan.

Intresseanmälan God man

Jag kan ta uppdrag i en eller flera av dessa kommuner:
Jag har uppdrag som god man eller förvaltare för myndiga personer sedan tidigare:
Jag har erfarenhet av ett eller flera av följande områden:

För att vi skall kunna spara och använda oss av ovanstående personuppgifter i samband med inbjudan till utbildning och i kontakt med dig för tilltänkta uppdrag behöver vi ditt samtycke. Uppgifterna samlas in av Överförmyndare i samverkan som också är personuppgiftsansvarig. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Överförmyndare i samverkan på e-post; ois@borlange.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@borlange.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Sidan senast uppdaterad