Borlänge kommuns logotyp

Hjälp i hemmet

Behöver du stöd eller hjälp i hemmet på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning?

Du som är äldre kan få hjälp och stöd utifrån dina behov, så att du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv. Om du inte själv kan utföra nödvändiga vardagssysslor hemma kan du ansöka om hjälp i hemmet.

Omfattningen av insatserna kan variera från några tillfällen i månaden till flera tillfällen varje dygn. Du och hemtjänstpersonalen planerar tillsammans hur insatserna ska utformas.

Hemtjänst vid ordinärt boende

Har du blivit beviljad biståndsbeslut kan hemtjänsten hjälpa dig med personlig omvårdnad, måltider och skötsel av hemmet.

Du kan av hemtjänsten också få insatser i form av matdistribution, inköp och ärenden och avlösning i hemmet. Du kan även ansöka om tjänster som trygghetslarm, trygghetsringning, följeslagare och ledsagare.

Den som inte har förmågan att tillaga mat på egen hand kan erbjudas matdistribution för dagens huvudmål.

Läs mer om Hemtjänst.länk till annan webbplats

Mat

Huvudmålen får du i första hand genom matdistribution eller annan färdig mat. Du kan även få hjälp från hemtjänsten med iordningställande av frukost, mellanmål och kvällsmåltid. Insatsen matdistribution ansöker du hos biståndshandläggare.

Goda och näringsrika mellanmål för äldre.pdfPDF

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm når du personal dygnet runt.

Larmet bär du i ett band runt handleden eller halsen. Larmet är kopplat till en larmcentral som är bemannad dygnet runt.

Även om du inte behöver praktisk hjälp av hemtjänsten kan de ringa till dig varje dag för att höra hur du mår.

Ansökan om trygghetslarm och trygghetsringning gör du hos din biståndshandläggare.

Personlig omvårdnad

Även om du behöver mycket hjälp med den personliga omvårdnaden kan du bo kvar hemma

Personlig omvårdnad kan vara hjälp när som helst på dygnet med att ta sig i och ur sängen, förflytta sig, sköta den personliga hygienen eller klä på och av sig.

Insatsen personlig omvårdnad ansöker du hos biståndshandläggare.

Följeslagare

Hemtjänsten kan ge dig möjlighet till ett fortsatt aktivt och självständigt liv genom olika former av aktiviteter. Det kan vara en promenad, hjälp att uträtta ärenden eller en pratstund.

Du kan få en följeslagare med dig till vårdcentral, läkare eller tandläkare om du själv inte kan ta dig dit. I första hand ska anhöriga eller frivilligorganisationer följa med dig.

Insatsen följeslagare ansöker du hos biståndshandläggare.

Skötsel av hemmet

Du kan beviljas hjälp med praktiska sysslor i hemmet såsom städning och tvätt.

Om du själv inte klarar av att bädda, diska, plocka undan efter maten, tömma sopor, vattna blommorna, och övriga praktiska sysslor kan du få hjälp med dagliga hemsysslor. Du kan också ansöka om lättare städning mellan dina ordinarie städtillfällen.

Hjälp med skötsel av hemmet beviljas inte om du är gift eller sambo med någon som klarar av att sköta hemmet. I insatsen skötsel av hemmet ingår inte trädgårdsarbete, snöskottning, fönsterputsning eller storstädning.

Insatsen skötsel av hemmet gör du hos biståndshandläggare.

Inköp och ärenden

Om du inte på egen hand kan göra dina inköp eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, kan du ansöka om stöd eller hjälp av hemtjänsten för att få det utfört.

Insatsen inköp och ärenden gör du hos biståndshandläggare.

Ledsagare

Ledsagare är till för dig som är i behov av stöd till sociala aktiviteter utanför hemmet. Genom ledsagaren kan du få personligt stöd till att komma ut och göra aktiviteter utifrån dina behov.

Ledsagning beviljas enligt beslut utifrån socialtjänstlagen och är individuellt utformat.

Insatsen ledsagning ansöker du hos biståndshandläggare.

Avlösning i hemmet

Du har möjlighet att få kostnadsfri avlösning i hemmet upp till 10 timmar per månad.

Avlösning i hemmet innebär att hemtjänsten kommer hem till dig, om du inte kan vara ensam hemma, så att din anhörig exempelvis kan uträtta ärenden eller gå ut en stund.

Om du har behov mer än 10 timmars avlösning per månad betalar du hemtjänstavgift.

Läs mer om hur du ansöker om stöd och hjälp