Borlänge kommuns logotyp

Hjälp i hemmet

Behöver du stöd eller hjälp i hemmet på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning?

Du som är äldre kan få hjälp och stöd utifrån dina behov, så att du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv. Om du inte själv kan utföra nödvändiga vardagssysslor hemma kan du ansöka om hjälp i hemmet.

Omfattningen av insatserna kan variera från några tillfällen i månaden till flera tillfällen varje dygn. Du och hemtjänstpersonalen planerar tillsammans hur insatserna ska utformas.

Hemtjänst

Om du behöver hemtjänst behöver du kontakta biståndshandläggare för att utreda ditt behov av hjälp. Du kan bland annat få hjälp med personlig omvårdnad, måltider och skötsel av hemmet.

Du kan av hemtjänsten också få insatser i form av matdistribution, inköp och ärenden och avlösning i hemmet. Du kan även ansöka om tjänster som trygghetslarm, trygghetsringning, följeslagare och ledsagare. Den som inte har förmågan att tillaga mat på egen hand kan erbjudas matdistribution för dagens huvudmål.

Mat

Huvudmålen får du i första hand genom matdistribution eller annan färdig mat. Du kan även få hjälp från hemtjänsten med iordningställande av frukost, mellanmål och kvällsmåltid. Insatsen matdistribution ansöker du hos biståndshandläggare.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm når du personal dygnet runt. Larmet bär du i ett band runt handleden eller halsen. Larmet är kopplat till en larmcentral som är bemannad dygnet runt och som kontaktar hemtjänsten när du har larmat. Ansökan om trygghetslarm och trygghetsringning gör du hos din biståndshandläggare.

Trygghetsbesök/tillsyn

Du kan ansöka om insatsen tillsyn via biståndshandläggare dag eller nattetid. Om du beviljas tillsyn nattetid är trygghetskamera förstahandsval.

Här kan du läsa om trygghetskamera och hur det fungerar Pdf, 895.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Personlig omvårdnad

Även om du behöver mycket hjälp med den personliga omvårdnaden kan du bo kvar hemma. Personlig omvårdnad kan vara hjälp när som helst på dygnet med att ta sig i och ur sängen, förflytta sig, sköta den personliga hygienen eller klä på och av sig. Insatsen personlig omvårdnad ansöker du hos biståndshandläggare.

Social samvaro

Social samvaro är ett stöd till den som är ofrivilligt ensam, saknar socialt nätverk, upplever sig isolerad i bostaden och inte kan leva ett aktivt liv. Biståndshandläggare utreder behovet av insatsen social samvaro. Social samvaro kan innebära att drick kaffe tillsammans, lösa korsord, högläsning eller utveckla det sociala närverket. Social samvaro kan också innebära kortare utevistelse tillsammans med omsorgspersonal i anslutning till bostaden.

Följeslagare

Du kan få en följeslagare med dig till vårdcentral, läkare eller tandläkare om du själv inte kan ta dig dit. I första hand ska anhöriga eller frivilligorganisationer följa med dig. Insatsen följeslagare ansöker du hos biståndshandläggare.

Skötsel av hemmet

Insatsen skötsel av hemmet söker du hos biståndshandläggare och du kan beviljas hjälp med praktiska sysslor i hemmet såsom städning, tvätt, bädda, diska, plocka undan efter maten, tömma sopor, vattna blommorna och övriga praktiska sysslor. Du kan också ansöka om lättare städning mellan dina ordinarie städtillfällen.

Hjälp med skötsel av hemmet beviljas inte om du är gift eller sambo med någon som klarar av att sköta hemmet. I insatsen skötsel av hemmet ingår inte trädgårdsarbete, snöskottning eller storstädning. Fönsterputs beviljas som enskild insats och utförs av extern leverantör.

Inköp och ärenden

Om du inte på egen hand kan göra dina inköp eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, kan du ansöka hos biståndshandläggare för att få stöd eller hjälp av hemtjänsten för att få det utfört.

Ledsagare

Insatsen ledsagning är individuellt utformad och beviljas enligt beslut utifrån socialtjänstlagen. Du ansöker hos biståndshandläggare om du är i behov av stöd till sociala aktiviteter utanför hemmet. Genom ledsagaren kan du få personligt stöd till att komma ut och göra aktiviteter utifrån dina behov.

Avlösning i hemmet

Insatsen avlösning i hemmet ansöker du hos biståndshandläggare. Du har möjlighet att få kostnadsfri avlösning i hemmet upp till 10 timmar per månad. Avlösning i hemmet innebär att hemtjänsten kommer hem till dig, om du inte kan vara ensam hemma, så att din anhörig exempelvis kan uträtta ärenden eller gå ut en stund. Om du har behov mer än 10 timmars avlösning per månad betalar du hemtjänstavgift.

Läs mer om hur du ansöker om stöd och hjälp