Borlänge kommuns logotyp
En äldre kvinna sitter i fåtölj framför en bokhylla.

Hjälp i hemmet

Behöver du stöd eller hjälp i hemmet på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning?

Du som är äldre kan få hjälp och stöd utifrån dina behov, så att du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv. Här hittar du information om insatser du kan ansöka om via kommunens biståndshandläggare.

Omfattningen av insatserna kan variera från några tillfällen i månaden till flera tillfällen varje dygn. Du och hemtjänstpersonalen planerar tillsammans hur insatserna ska utformas.

Kontakta kommunens biståndshandläggare för att ansöka om stöd och hjälp

Hemtjänst

Om du behöver hemtjänst ska du kontakta biståndshandläggare för att utreda ditt behov av hjälp. Du kan bland annat få hjälp med personlig omvårdnad, måltider och skötsel av hemmet.

Du kan av hemtjänsten också få insatser i form av matdistribution, inköp, ärenden och avlösning i hemmet. Du kan även ansöka om tjänster som trygghetslarm, trygghetsringning, följeslagare och ledsagare. Om du inte har förmågan att tillaga mat på egen hand kan du erbjudas matdistribution för dagens huvudmål.

Mat

Huvudmålen får du i första hand genom matdistribution eller annan färdig mat. Du kan även få hjälp från hemtjänsten med att göra i ordning frukost, mellanmål och kvällsmåltid.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm når du personal dygnet runt. Larmet bär du i ett band runt handleden eller halsen. Larmet är kopplat till en larmcentral som är bemannad dygnet runt och som kontaktar hemtjänsten när du har larmat.

Trygghetsbesök/tillsyn

Du kan vid behov ansöka om insatsen tillsyn dag- eller nattetid. Om du beviljas tillsyn nattetid är trygghetskamera förstahandsval.

Här kan du läsa om trygghetskamera och hur det fungerar Pdf, 895.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Personlig omvårdnad

Även om du behöver mycket hjälp med den personliga omvårdnaden kan du bo kvar hemma. Personlig omvårdnad kan vara hjälp med att ta sig i och ur sängen, förflytta sig, sköta den personliga hygienen eller klä på och av sig. Personlig omvårdnad kan ges när som helst på dygnet.

Social samvaro

Social samvaro är ett stöd till dig som är ofrivilligt ensam, saknar socialt nätverk, upplever dig isolerad i bostaden och inte kan leva ett aktivt liv. Insatsen social samvaro kan till exempel innebära att dricka kaffe tillsammans, lösa korsord, högläsning eller utveckla det sociala nätverket. Social samvaro kan också innebära kortare utevistelse tillsammans med omsorgspersonal i anslutning till bostaden.

Följeslagare

Du kan få en följeslagare med dig till vårdcentral, läkare eller tandläkare om du själv inte kan ta dig dit. I första hand ska anhöriga eller frivilligorganisationer följa med dig.

Skötsel av hemmet

Insatsen skötsel av hemmet innebär hjälp med praktiska sysslor i hemmet såsom att städa, tvätta, bädda, diska, plocka undan efter maten, tömma sopor, vattna blommor och övriga praktiska sysslor. Du kan också ansöka om lättare städning mellan dina ordinarie städtillfällen.

Hjälp med skötsel av hemmet beviljas inte om du är gift eller sambo med någon som klarar av att sköta hemmet. I insatsen skötsel av hemmet ingår inte trädgårdsarbete, snöskottning eller storstädning. Fönsterputs kan beviljas som enskild insats och utförs då av extern leverantör.

Inköp och ärenden

Om du inte på egen hand kan göra dina inköp eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, kan du ansöka om att få stöd eller hjälp av hemtjänsten för att få det utfört.

Ledsagare

Insatsen ledsagning är individuellt utformad och beviljas enligt beslut utifrån socialtjänstlagen. Genom ledsagaren kan du få personligt stöd till att komma utanför hemmet och göra aktiviteter utifrån dina behov.

Avlösning i hemmet

Du har möjlighet att få kostnadsfri avlösning i hemmet upp till 10 timmar per månad om du inte kan vara ensam hemma. Avlösning i hemmet innebär att hemtjänsten kommer hem till dig så att din anhörig exempelvis kan uträtta ärenden eller gå ut en stund. Om du har behov av mer än 10 timmars avlösning per månad betalar du hemtjänstavgift.