Borlänge kommuns logotyp

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Du kan också ansöka om bostadsanpassningsbidrag till att anpassa bostaden så att du kan nyttja den på ett ändamålsenligt sätt.