Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Du kan också ansöka om bostadsanpassningsbidrag till att anpassa bostaden så att du kan nyttja den på ett ändamålsenligt sätt.

 

Hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Ett hjälpmedel är oftast en del i en rehabiliterings- eller habiliteringsprocess som syftar till att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Bidrag till bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med bidraget kan du göra anpassningar i din bostad som är nödvändiga för att ditt dagliga liv ska fungera.

Sidan senast uppdaterad