Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Bostadsanpassningen
Telefon: 0243 - 742 44 eller 0243 - 743 55
Dela sidan på sociala medier

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Du kan också få hjälp med att anpassa bostaden så att du kan nyttja den på ett ändamålsenligt sätt.

 

Hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Ett hjälpmedel är oftast en del i en rehabiliterings- eller habiliteringsprocess som syftar till att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Bostadsanpassning

Människor med funktionsnedsättning behöver ibland hjälpmedel för att klara av sin levnadssituation. När det gäller bostaden kan en del anpassningsåtgärder göra att den funktionshindrade kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Dessa åtgärder finns reglerade i lagen om bostads- anpassningsbidrag.


Sidan senast uppdaterad