Servicecenter
Telefon: 0243-74 000 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Du kan också ansöka om bostadsanpassningsbidrag till att anpassa bostaden så att du kan nyttja den på ett ändamålsenligt sätt.

 

Hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Ett hjälpmedel är oftast en del i en rehabiliterings- eller habiliteringsprocess som syftar till att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Bidrag till bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din permanenta bostad kan du söka ekonomisk ersättning för det i form av bidrag till bostadsanpassning. Bidrag till bostadsanpassning finns reglerade i Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Sidan senast uppdaterad