Borlänge kommuns logotyp

Hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Ett hjälpmedel är oftast en del i en rehabiliterings- eller habiliteringsprocess som syftar till att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Om du bor i Borlänge kommun och upplever att du har behov av hjälpmedel i vänder du dig till din vårdcentral eller den vårdenhet du redan har kontakt med inom specialist­sjukvården eller kommunen för bedömning.

Hjälpmedel som du får av till exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska ägs av LD Hjälpmedel och lånas ut till dig så länge behovet finns. Avgift tas ut vid förskrivning av hjälpmedel om du är 20 år eller äldre. Mer information om detta får du av den som förskriver hjälpmedlet.

Ansvar

Du eller din god man eller förmyndare ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden.

När hjälpmedel förskrivs till barn är vårdnadshavaren ansvarig.

Vid förskrivning av personliga hjälpmedel undertecknas ett låneavtal där ditt ansvar framgår.

Ditt ansvar är att:

  • Använda hjälpmedlet på det sätt du fått information om 
  • Inte låna ut, sälja eller på annat sätt göra sig av med hjälpmedlet
  • Inte ta med hjälpmedlet om du flyttar från Dalarna
  • Kontakta hälso- och sjukvården i landsting eller kommun om hjälpmedlet inte fungerar
  • Själv ansvara för ditt försäkringsskydd
  • Själv eller genom ombud lämna tillbaka rent hjälpmedel till enheten, efter lånetidens slut, om du inte längre behöver hjälpmedlet eller när   långivaren ber om återlämning
  • Sköta hjälpmedlet så att det inte slits mer än normalt
  • Vara rädd om hjälpmedlet så att det inte tappas bort, stjäls eller försvinner på annat sätt 

Återlämning av hjälpmedel

Hjälpmedel kan återlämnas där du fått det förskrivet, exempelvis vårdcentral, sjukhus eller lasarett eller vid kommunens återlämningsplats för hjälpmedel, se karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kommunens återlämningsplats har öppet mån-fre kl.8-16.

Hjälpmedel som inte lämnas åter efter begäran kan du bli skyldig att ersätta.

Vårdguiden Hjälpmedel 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borlänge Rehab