Borlänge kommun

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Ett hjälpmedel är oftast en del i en rehabiliterings- eller habiliteringsprocess som syftar till att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

  • Om du bor i Borlänge kommun och upplever att du har behov av hjälpmedel vänder du dig till din vårdcentral, kommunen eller annan vårdenhet du redan har kontakt med.
  • Hjälpmedel som du får av arbetsterapeut, fysioterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska ägs av kommunen eller Region Dalarna. Hjälpmedlet lånas ut till dig så länge behovet finns och du ansvarar för att hantera hjälpmedlet utifrån de instruktioner du fått.
  • Om du är 20 år eller äldre tas en avgift ut vid förskrivning av hjälpmedel. I Dalarnas län finns ett speciellt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Mer information om avgifter får du av den som förskriver hjälpmedlet.
  • Du, din god man eller förmyndare ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden. När hjälpmedel förskrivs till barn är vårdnadshavaren ansvarig.

Mer information om hjälpmedel på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om användarens ansvar på Region Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.'

Avveckling av länets Hjälpmedelsbutiker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återlämning av hjälpmedel

Du kan lämna tillbaka hjälpmedel där du fått det förskrivet, exempelvis på vårdcentral, lasarett eller vid kommunens återlämningsplats för hjälpmedel. Kommunens återlämningsplats hittar du på Hemgatan 32 och öppettiderna är måndag - fredag klockan 8-16.

Hemgatan 32 markerad på karta från hitta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.