Borlänge kommuns logotyp

Hot och våld

Lever du i en situation där det förekommer kränkningar, hot eller våld? Det kan handla om fysiskt, psykiskt, ekonomisk eller sexuellt våld, men även att du känner dig tvingad till något du inte vill. Förekommer våld i din närhet har du rätt till stöd och hjälp! Här hittar du information om olika typer av hot och våld, samt var du kan vända dig vid behov av stöd.

Akut hjälp

Om du eller någon som står dig nära är i akut behov av hjälp med fara för liv och hälsa ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du kontakta polisen på 114 14.

Vid misstanke om att barn utsatts för brott
Om du misstänker att ett barn blivit utsatt för ett brott bör du genast anmäla detta till socialtjänsten. Tänk på att även barn som bevittnar våld mellan närstående räknas som brottsoffer och har rätt till stöd från socialtjänsten.

Du får kontakt med Socialtjänsten genom att ringa Borlänge kommuns servicecenter. Socialtjänstens mottagning för barn och unga har telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00. Lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00.
Vardagar efter kl. 16.00, helger och storhelger, ring Socialjouren telefon 112.

Telefon: 0243-740 00

Våld i nära relationer

Här hittar du information om vad hot och våld i nära relationer kan innebära och var du kan vända dig vid behov av hjälp och/eller stöd. Informationen är även till för dig som har någon i din närhet som du tror kan vara, eller är, utsatt för våld.

Känner du igen dig i någon av dessa frågor?

  • Känner du dig hotad av, eller rädd för, någon i din närhet?
  • Upplever du att du blir kontrollerad eller är isolerad av någon i din närhet?
     - Exempelvis känner du att det är din partner, eller annan närstående, som styr ditt liv och bestämmer vad du ska göra? Måste du alltid berätta för denne var du är och vad du gör? Får du inte träffa vem du vill när du vill? Gör du nästan allt som denne ber dig för att undvika konflikter som annars kan uppstå?
  • Lever du med någon som inte låter dig ha egna pengar eller kontrollerar hur du använder ditt bankkonto?
  • Blir du utsatt för kränkande kommentarer eller andra verbala påhopp av en närstående?
  • Upplever du att en närstående kan bli våldsam mot dig?
  • Har du blivit slagen eller blivit tvingad till sexuella handlingar mot din vilja av en närstående?

Du är inte ensam. Det finns hjälp att få!

Om inte du själv blivit utsatt för något av ovanstående men istället känner du någon som du tror, eller vet blir det, så finns stöd att få.

Samhällets uppgift är att skydda och hjälpa. Kommunen kan erbjuda stöd och hjälp. Det finns även stödtelefoner och jourer dit man kan ringa för att få stöd och rådgivning.

Polisen, utsatt för brott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177, Våld och sexuella övergrepp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen, brott mot barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177 - Våld i nära relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen - Brott i nära relation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödtelefoner och jourer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridsrådgivningen
kvinnofrid@borlange.se
Telefon 0243- 666 40