Borlänge kommuns logotyp

Hot och våld

Lever du i en situation där det förekommer kränkningar, hot eller våld? Det kan handla om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, men även att du känner dig tvingad till något du inte vill. Förekommer våld i din närhet har du rätt till stöd och hjälp! Här hittar du information om olika typer av hot och våld, samt var du kan vända dig vid behov av stöd.

Akut hjälp

Om du eller någon som står dig nära är i akut behov av hjälp med fara för liv och hälsa ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du kontakta polisen på 114 14.

Vid misstanke om att barn utsatts för brott
Om du misstänker att ett barn blivit utsatt för ett brott bör du genast anmäla detta till socialtjänsten. Tänk på att även barn som bevittnar våld mellan närstående räknas som brottsoffer och har rätt till stöd från socialtjänsten.

Du får kontakt med Socialtjänsten genom att ringa Borlänge kommuns servicecenter. Socialtjänstens mottagning för barn och unga har telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00. Lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00.
Vardagar efter kl. 16.00, helger och storhelger, ring Socialjouren telefon 112.

Telefon: 0243-740 00

Våld i nära relationer

Här hittar du information om olika typer av hot och våld från någon som står dig nära och vart du kan vända dig vid behov av stöd. Informationen är även till för dig som känner någon i din närhet som du tror kan vara utsatt för våld.

Känner du igen dig i någon av dessa frågor?

  • Känner du dig rädd eller hotad av någon i din närhet? Kanske kontrollerad eller isolerad?
  • Måste du berätta för din partner om allt du gör?
  • Känner du att det är din partner som styr ditt liv och bestämmer vad du ska göra?
  • Upplever du att någon är våldsam mot dig eller någon du känner?
  • Blir du kallad för kränkande saker, ofta med sexuell anknytning?
  • Har du blivit slagen eller tvingats till sexuella handlingar mot din vilja?

Du är inte ensam. Det finns hjälp att få!

Samhällets uppgift är att skydda och hjälpa. Kommunen kan erbjuda stöd och hjälp. Det finns även stödtelefoner och jourer dit man kan ringa för att få stöd och rådgivning.

Polisen, utsatt för brottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177, Våld och sexuella övergrepplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisen, brott mot barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 - Våld i nära relationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisen - Brott i nära relationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridsrådgivningen
kvinnofrid@borlange.se
Telefon 0243- 666 40