Borlänge kommuns logotyp

Här kan du få hjälp

Kommunen erbjuder hjälp till barn, ungdomar och vuxna, kvinnor och män, pojkar och flickor som blivit utsatta för våld i en nära relation.

Även den som använt våld i en nära relation kan få hjälp att förändra sitt beteende. Om du har svårt med det svenska språket ser vi till att du får hjälp av en tolk.

Kommunen kan hjälpa dig med

  • Stöd och rådgivning
  • Hjälp med tillfälligt eller skyddat boende
  • Söka ekonomiskt bistånd
  • Ansökan om skyddade personuppgifter

Du får kontakt med Socialtjänsten genom att ringa kommunens växel

Telefon: 0243-740 00

Telefontid:Vardagar kl. 09.00-16.00. Lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00.

Vardagar efter kl. 16.00, helger och storhelger, ring Socialjouren telefon 112.

Stöd till barn och ungdomar

Det är viktigt att uppmärksamma barn och ungdomar som lever i familjer där en förälder utsätts för våld. Barnen i en familj där våld förekommer har ofta upplevt, hört och sett mer än de vuxna förstår. De är medvetna om vad som sker.

Många barn har på olika sätt försökt att få slut på våldet i familjen. Det är vanligt att barn i familjer där det förekommer våld och hot, lägger ansvaret och skulden på sig själva.

Samtidigt med de negativa känslorna, kan barnet ha varma känslor för båda föräldrarna, tycka synd om dem och känna stor oro för dem. Barnen lär sig att tiga om familjens hemlighet men känner rädsla och skam.

Trappan - För barn och unga som upplevt våld i sin familj

Trappan är en metod riktad till barn och ungdomar i åldern 5 – 18 år för att bearbeta upplevelser av våld i familjen eller i andra nära relationer. Den känsla av maktlöshet som drabbar barn och ungdomar då de upplever våld mot någon i familjen påverkar deras uppväxt. Trappan ger möjlighet till att upptäcka, förstå och bearbeta upplevelser av våld i nära relationer.

Du kan nå Socialtjänstens mottagning för barn och unga genom att ringa kommunens växel.

Telefon: 0243-740 00