Borlänge kommuns logotyp

Stödtelefoner och jourer

Det finns stödtelefoner och jourer dit du kan ringa för att få hjälp och rådgivning om kränkningar, hot och våld.

Om panikknappen "Lämna sidan snabbt"

Socialjouren

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Borlänge Kommun är knuten till en gemensam socialjour i Dalarnas län. Socialjouren arbetar vardagar efter klockan 16:00 samt helger och storhelger. Via länken nedan hittar kan du öppna en PDF med information om vilka extra öppettider som gäller i under år 2021. För att nå socialjouren ringer du via 112.

Socialjourens öppettider 2021 Word, 13.4 kB.

Socialjouren (vardagar efter kl. 16 samt helger och storhelger)

Telefon: 112

Kvinnofridsrådgivning

Kvinnofridsrådgivningen vänder sig till dig som är kvinna och har varit utsatt eller är utsatt för hot, kränkningar, fysiskt, psykiskt och /eller sexuellt våld av någon som står dig nära. Du som är anhörig eller vän till någon som utsätts för kränkningar i en nära relation kan också få rådgivning.

Nu kan du få råd och stöd för att komma ur din situation, både i det akuta läget och på längre sikt samt stöd i myndighetskontakter. Du får vara anonym och personalen har tystnadsplikt, vilket betyder att de som arbetar på kvinnofridsrådgivningen inte får berätta för andra om det som du säger. Ingen myndighetsutövning och det kostar ingenting.

Du är inte ensam. Det finns hjälp att få!

Telefonnummer: 0243-666 40 (dagtid) och det går även bra att mejla till kvinnofrid@borlange.se

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot/och eller våld. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen och du får vara anonym. Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen. Vi erbjuder tolkservice på de flesta språk som pratas i Sverige.

Telefonnummer: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnojouren Borlänge

Hit kan du vända dig som du känner dig rädd, hotad, kontrollerad eller isolerad eller utsatt för andra våldsamma handlingar. Vi har skyddat boende.

Telefonnummer: 0243-814 01

Kvinnojouren i Borlange Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Terrafem

Terrafem är Sveriges rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Om du är utsatt för hot och/eller våld kan du här få stöd och råd på över 40 olika språk.

Telefonnummer: 020-52 10 10

Terrafem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Terrafem is an organization working for women who are victims of violence and/or threats. If you call Terrafem you can get help in 40 different languages.

Phone number: 020-52 10 10

Manscentrum

Manscentrum är en fristående mottagning vars uppgift är att bistå män i kris. Exempelvis: relationsproblem, ilska och våld problem vid separation och livskriser.

Telefonnummer: 08-643 11 84

Manscentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mansjouren

Nationella mansjouren är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld.

Telefonnummer: 08-30 30 20

Mansjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS - barn och ungas rätt i samhället

Till Bris kan du som är under 18 år ringa och prata med en utbildad och erfaren kurator om det du funderar mycket på eller behöver hjälp med. Man får vara anonym och kuratorn har tystnadsplikt, det betyder att den som du pratar med inte får berätta för andra om det du säger. Det är helt gratis att ringa och telefonsamtalet syns inte på telefonräkningen. Om du vill kan du också chatta eller mejla till vuxna på BRIS-mejlen.

Telefonnummer: 116 111

BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GAPF – Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime

GAPF är en ideell och religiöst obunden förening som arbetar mot hedersvåld. GAPF vänder sig till både flickor/kvinnor och pojkar/män som på ett eller annat sätt är utsatta för- eller berörda av hedersrelaterat våld. Personalen har tystnadsplikt, det betyder att den du pratar med inte får berätta för andra om det du säger.

Telefonnummer: 08-711 60 32

RFSL Stödmottagning

RFSL Stödmottagning - för hbtqi-personer utsatta för trakasserier, hot och våld.

Telefon: 020-34 13 16
E-post: stod@rfsl.se