Dela sidan på sociala medier

Stödtelefoner och jourer

Det finns stödtelefoner och jourer dit du kan ringa för att få hjälp och rådgivning om  kränkningar, hot och våld.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot/och eller våld. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen och du får vara anonym. Vi erbjuder tolkservice på de flesta språk som pratas i Sverige.

Telefonnummer:020-50 50 50

Kvinnojouren Borlänge

Hit kan du vända dig som du känner dig rädd, hotad, kontrollerad eller isolerad eller utsatt för andra våldsamma handlingar. Vi har skyddat boende.

Telefonnummer:0243-814 01

Terrafem

Terrafem är Sveriges rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Om du är utsatt för hot och/eller våld kan du här få stöd och råd på över 40 olika språk.

Telefonnummer: 020-52 10 10

Terrafem is an organization working for women who are victims of violence and/or threats. If you call Terrafem you can get help in 40 different languages.

Phone number: 020-52 10 10

Manscentrum

Manscentrum är en fristående mottagning vars uppgift är att bistå män i kris. Exempelvis: relationsproblem, ilska och våld problem vid separation och livskriser.

Telefonnummer: 08-643 11 84

Stödtelefonen mot våldsbejakande miljöer

Känner du oror för att någon är på väg att dras in våldsbejakande miljöer? Borlänge kommuns stödtelefon ger stöd till anhöriga. Stödtelefoinen ger också information, rådgivning och stöd till lokala organisationer och myndigheter. Stödtelefonen är öppen 09.00-15.00, övrig tid möts du av en telefonsvarare.

Telefonnummer: 0243- 22 23 33 

Du kan också e-posta samordnarenfordemokrati@borlange.se

BRIS - barn och ungas rätt i samhället

Till Bris 116 111 kan barn och unga som är under 18 år ringa och prata med en kurator om det du funderar mycket på eller behöver hjälp med. Du kan vara anonym om du vill. Alla barn som hör av sig till Bris får prata med en utbildad och erfaren kurator. Man får vara anonym och kuratorn har tystnadsplikt, det betyder att den som du får prata med inte får berätta får andra om det du säger. Det är helt gratis att ringa och telefonsamtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefonnummer: 116 111

GAPF – Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime

GAPF är en ideell och religiöst obunden förening som arbetar mot hedersvåld. GAPF vänder sig till både flickor/kvinnor och pojkar/män som på ett eller annat sätt är utsatta för- eller berörda av hedersrelaterat våld. Personalen har tystnadsplikt, det betyder att den du pratar med inte får berätta för andra om det du säger.

Telefonnummer: 08-711 60 32

RFSL:S brottsofferjour

RFSL bedriver brottsofferjour. Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar,men det behöver inte göra det. Även anhöriga och vänner är välkomna samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer.

Sidan senast uppdaterad