Borlänge kommun

Invandring och integration

Människor med olika bakgrund är grunden för ett dynamiskt samhälle och skapar möjligheter till kreativa möten. Att fler väljer att bosätta sig i såväl Borlänge som Falun är en förutsättning för att FalunBorlänge-regionen ska växa.

Sett till Borlänge kommuns historia har invandringen varit stor och genom anhöriginvandring så kan fler, främst barn, förväntas vilja bosätta sig i regionen de kommande åren. Detta i sin tur innebär en utmaning i att skapa de boendemiljöer, tillgång till utbildning och arbete som behövs för en integrering. De övergripande målet är att underlätta och skapa förutsättningar för en snabb integration för alla nyanlända som bosätter sig i regionen. Detta kan innebära mer eller mindre stöd med svenskundervisning, att få boende och arbetsintroduktion.

I skolan och på arbetsplatsen finns de största förutsättningarna för integration, och lokaliseringen av nya skolor och förskolor bör göras med detta i åtanke. Att planera för trygga mötesplatser både ute och inne, i centrumkärnan såväl som i bostadsområden, ger möjligheter för människor med olika åldrar och bakgrund - kulturell, etnisk och socioekonomisk - att träffas.