Borlänge kommuns logotyp

Du kan hjälpa

Alla borlängebor kan hjälpa till. Det bästa vi kan göra är att ge av vår tid till möten, till samtal, till att hjälpa till med språkträning.

Bli familjehem

Borlänge kommun söker personer som vill öppna sitt hem för barn och unga som flytt till Sverige ensamma. Som familjehem gör du stor skillnad i en ung människas liv. 

Mer information: Läs mer om familjehem och gör en intresseanmälan

God man

Barn som kommer ensamma till Sverige har rätt till en god man som kan företräda dem i ekonomiska och juridiska frågor samt asylprocessen. Vi är just nu i stort behov av gode män för dessa uppdrag.

Vill du bli god man är du varmt välkommen att kontakta Överförmyndaren på e-post ois@borlange.se eller telefon 0243-666 44.

Språkcafé Liljegården

Vill du träffas, fika och prata är du välkommen till språkcaféet. Det är öppet på onsdagar kl. 13.00-16.00 i Liljegården, Missionskyrkan. Språkcaféet är ett samarbete mellan Borlänge Missionsförsamling och Borlänge Asylkommitté.

Studiecirklar

Studieförbunden har fått ett tillfälligt uppdrag att bedriva svenskundervisning och samhällskunskap för asylsökande. Vill du hjälpa till att lära ut svenska och informera om vårt svenska samhälle, tag kontakt med något av studieförbunden.

Föreningsaktiviteter

I Borlänge kommun finns många föreningar som fyller en viktig social roll. Kontakta gärna en förening eller ställ frågan i din egen förening om vad ni kan göra för att hjälpa.

Föreningar och studieförbund som arrangerar aktiviteter eller har verksamhet för nya Borlängebor kan bidra med information om aktiviteter här på kommunens webbplats.

Mer information

Läs mer om hur du kan hjälpa flyktingar på Migrationsverkets webbplats.

Så kan du hjälpa människor på flykt Länk till annan webbplats.