Enhetschef
Anita Hellsten
0243-66 240
Klöverstigen 10, våning 3
Dela sidan på sociala medier

Medborgarcenter - en väg in i det svenska samhället

Medborgarcenter är en öppen samlingsplats för främst nyanlända som behöver stöd och hjälp för att komma närmare och inkluderas i det svenska samhället.

Vi som arbetar här är kunniga, erfarna och språkstarka. De flesta i personalstyrkan har ett annat modersmål än svenska och har dessutom redan gjort resan in i det svenska samhället. Det bidrar i sin tur till att vi kan bemöta våra besökare på ett både respektfullt, förstående och professionellt sätt.

Vår idé om att skapa en väg in i det svenska samhället bygger på att dela med oss av kunskaper, kontakter och redan upparbetade samarbeten. Vi har hundra procent fokus på varje individ och utgår tillfullo från de unika förutsättningar som råder samt personens bild av vad livskvalitet är.

Vi hjälper och stöttar:

  • Rådgivning, handledning och uppföljning kring personens situation och mål.
  • Hjälp vid kontakt med myndigheter.
  • Information och stöd i att förstå skrivna och oskrivna regler i samhället.
  • Råd om tillvägagångssätt för att komma in på arbetsmarknaden.
  • Coachande samtal för att individen ska uppnå egenmakt.

Du är alltid välkommen!

Medborgarcenter har öppet måndag - torsdag 10.00-18.00. Vi finns på Klöverstigen 10, våning 3. Välkommen!

Kontakt

Ring till oss på 0243- 22 20 59 eller 0243- 22 20 26

 

 

 

Sidan senast uppdaterad