Tolkförmedling
0243-749 00
Wallingatan 15
Öppettider: 08:00-16:30
Dela sidan på sociala medier

Råd till tolkanvändare

Några råd till dig som tolkanvändare

  • Tala i jag-form
  • Låt tolken tala till punkt
  • Använd du som tilltalsform
  • Tala direkt till din besökare – inte till tolken
  • Tolken är bra på att tolka – du kan sakfrågan
  • Redogör för de olika rollerna för din besökare
  • Använd ett tydligt språk och undvik facktermer
  • Kontrollera att du och din besökare uppfattar varandra riktigt

Vad säger lagen?

I förvaltningslagen § 13 står att en "myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska".

Tolken finns lika mycket till för den enskilda privatpersonen som för den professionella tolkanvändaren så att rätts- och patientsäkerheten garanteras. Tolkförmedlingens uppgift är att förmedla tolkar som motsvarar de behov du och din klient har.

Några fakta om tolkning

En professionell tolk har flera kvaliteter än att kunna tala två språk. Tolken har specialkompetens inom olika områden som sjukvård, juridik, socialtjänst, utbildningsväsende och arbetsmarknad. Tolken ska också ha goda kunskaper i det svenska språket och samhället såväl som klientens ursprungsland och modersmål.

Våra tolkar arbetar efter God Tolksed. En tolk är alltid opartisk och får inte själv lägga till eller utelämna något i samtalet. Tolken har alltid tystnadsplikt och lyder dessutom automatiskt under samma tystnadsplikt som gäller de myndighetspersoner som det tolkas för. Om det föreligger risk för jäv är tolken skyldig att avstå från uppdraget.

Anhöriga och vänner ska inte användas i stället för tolk! De är inte opartiska och saknar de kvalifikationer tolken har. Likaså ska barn aldrig användas i stället för tolk eftersom de får ett orimligt ansvar samtidigt som föräldrarnas roll undergrävs.
Sidan senast uppdaterad