Borlänge kommuns logotyp

Klagomål och synpunkter

Inom individ- och familjeomsorgen, liksom sociala sektorns och kommunens övriga verksamheter, är klagomål och synpunkter en del av kvalitetsarbetet. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter till förbättringar.

Lämna klagomål och synpunkter

Om du har klagomål eller synpunkter på verksamheten uppmuntrar vi dig att du tar upp frågan direkt med den det berör. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras.

Om du lämnat klagomål och inte är nöjd med hur det behandlas tar du kontakt med närmsta chef. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Närmsta chef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig om vad som händer med ditt klagomål. Närmsta chef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring, kan klagomålet föras vidare enligt nedan beskrivna ordning:

  • Tala först med den person som det berör.
  • I andra hand kontaktas enhetschef.
  • I tredje hand kontaktas verksamhetschef.
  • I sista hand kontaktas sektorschef

Du kan lämna dina klagomål eller synpunkter direkt till den det berör eller med vanlig post.

I e-tjänsten nedan kan du skriva dina klagomål och synpunkter. Detta går att göra anonymt, om man så vill. Ditt meddelande registreras och når automatiskt rätt handläggare.

E-tjänst - lämna klagomål och synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål eller om du tycker att det finns allvarliga brister i en verksamhet kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). För kontaktuppgifter till IVO, se länken nedan.

Förvaltningsrätten i Falun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IVO - Inspektionen för vård och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.