Borlänge kommuns logotyp

Kriminalitet

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man begår kriminella handlingar. Det innebär att man på något sätt bryter mot lagen. Det är domstolen som sedan beslutar om en kriminell handling har begåtts och vilket straff som ska utdömas.

Om panikknappen "Lämna sidan snabbt"

Om man är under 15 år och begår ett brott kan man inte straffas, men polisen kan ingripa. De tar då kontakt med föräldrarna/vårdnadshavarna och socialtjänsten.

Om någon i familjen har begått ett brott

Om någon i familjen sitter i fängelse eller får vård i rättspsykiatrisk klinik kan man ha många frågor och tankar. Då kan det vara ett stöd att läsa om eller få kontakt med andra som är i samma situation. På Kriminalvårdens barnsidor, se länk nedan kan du som är barn eller ungdom bland annat läsa om andra barn och ungas berättelser och tankar. Du kan också dela med dig av din egen berättelse, läsa om hur en dag i fängelset ser ut och när du får hälsa på.

På Kriminalvårdens webbplats finns också information för dig som är vuxen närstående till någon som är dömd för brott eller om du själv är dömd till fängelse. Läs mer via länkarna längst ned på sidan.  
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd för att bryta ett kriminellt beteende

Ibland kan det vara svårt att bryta ett kriminellt beteende, även om man vill. Men det finns stöd för att man ska kunna hitta vägar tillbaka. I vänstermenyn finner du mer information om vilket stöd socialtjänsten i Borlänge kommun kan ge.

Kriminellas revansch i samhället, KRIS och X-CONS är båda kamratföreningar som står för hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. Här kan du som önskar ta dig ur ett kriminellt beteende få stöd. För mer information se länkarna nedan.

Avhopparverksamhet

En person som ingår i någon form av kriminellt gäng/nätverk, som ägnat sig åt grov organiserad brottslighet och som vill hoppa av ska kunna få det skydd och det stöd personen behöver för att leva ett fritt från kriminalitet.

Socialtjänsten kan tillsammans med Polisen och andra myndigheter ge personer som hoppar av från kriminella gäng/nätverk, skydd och stöd inom ramen för Avhopparverksamheten. Avhopparverksamheten arbetar med att underlätta avhopp från kriminella nätverk/gäng och för att minska det mänskliga lidandet.

X-CONSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kriminalvårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kriminalvårdens barnsidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kriminalvården - för familj och vännerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kriminalvården - För dig som är dömd till fängelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177, Kriminalitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster