Borlänge kommuns logotyp

Avhopparverksamhet Borlänge kommun

Samverkan till stöd för dig som vill bryta med ditt kriminella liv.

Om du vill ha stöd för att bryta med ditt kriminella liv så kontakta polisen på telefon 010-567 47 47.

Där får du prata med en handläggare som hjälper dig vidare. Om polisen bedömer att du på allvar är motiverad att hoppa av så kontakter polisen kommunens socialtjänst. Sedan planerar ni tillsammans vilket stöd just du behöver för att gå vidare i livet utan kriminalitet.

Varje individ är unik och det ställer krav på flexibelt stöd och bra samverkan mellan myndigheterna. Men det ställer också krav på dig som vill hoppa av. Du får självfallet inte begå nya brott när du ingår i avhopparverksamheten. Att bli avhoppare innebär inte heller att man slipper undan ansvar för brott du redan begått. Det finns  inte några krav på att du ska berätta något för polisen.