Borlänge kommuns logotyp

Sociala insatsgrupper, SIG

I Borlänge kommun arbetar vi med konceptet sociala insatsgrupper (SIG). SIG vänder sig till de ungdomar som befinner sig i riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil, där målet är att hejda en kriminell utveckling samt att underlätta avhopp från kriminella nätverk/gäng.

Om panikknappen "Lämna sidan snabbt"

SIG är en insats som ges till unga i åldern 15-25 år och har fokus på samverkan kring ungdomens behov, där socialtjänsten ansvarar för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga och ansvarar för att insatsen följs upp. Det arbete och de insatser som görs för ungdomen sker utifrån myndigheternas/aktörernas ordinarie verksamhet. Ungdomen själv kan önska en kontaktperson i SIG som representerar en annan myndighet eller aktör än socialtjänsten, exempelvis en fältassistent.

Insatsen startas genom ett samtycke från ungdomen eller dennes vårdnadshavare. Samtycket kan inhämtas av såväl socialtjänst, polis som andra myndigheter och aktörer. Samtliga myndigheter har tystnadsplikt.

Polisen, sociala insatsgrupperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kriminalvårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och ungdomspsykiatrin, Borlängelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisen vad är sociala insatsgrupperPDF

Svenska broschyr.pdfPDF

Svenska samtyckesblankettPDF

Arabiska broschyrPDF

Arabiska samtyckesblankettPDF

Kurmanji broschyrPDF

Kurmanji samtyckesblankettPDF

Persiska broschyrPDF

Persiska samtyckesblankettPDF

Somaliska broschyrPDF

Somaliska samtyckesblankettPDF